فرازی از دعای عرفه: اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ.

خدایا هیبت‌ات را چنان مؤثر بر وجودم قرار دِه، که در تمام لحظات، تو را ناظر بر أعمال خویش ببینم. إقبال الأعمال

 

A A A