A A A

حوزه/ عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: وظیفه داریم به عنوان متولیان امر حوزه های علمیه نسبت به احیا، تقویت و انگیزه بخشی میان طلاب به سلف صالح خود برگردیم و سنت های حوزه را ضمن حفظ و صیانت از شیوه های نوین نیز بهره گیری کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، آیت الله جواد مروی در ششمین اجلاسیه اساتید مراکز و مؤسسات تخصصی حوزه های علمیه که در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، اظهار کرد: در گذشته و دورانی که این مراکز تخصصی وجود نداشت، وقتی عالمی رشد می کرد و انوار علمی آن در سخنان و تألیفات رشد و نمّو پیدا می کرد بدون هیچ کم و کاستی در همه عرصه ها صاحب نظر و کلامش نافذ بود، حال با این همه تحولات و راه اندازی مراکز تخصصی که بجا هم است، آیا برتری خاصی وجود دارد؟.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: فلسفه مراکز تخصصی از آن جهت بود که طلاب به جهت اشتیاق به موضوعات علمی و عدم زمان کافی برای رسیدن به اهداف خود به مراکز تخصصی مراجعه می کردند تا در آن رشته مورد علاقه خود رشد  کنند .

آیت الله مروی  گفت: باید خروجی نخبگانی این مراکز که  مطابق با سیاست ها و اهداف ترسیم شده است بررسی شود که آیا آن زمان شناسی، مخاطب شناسی، نیازسنجی که در دوران گذشته با آن اشتیاقی که میان طلاب وجود داشت و ثمره اش بزرگان و صاحب نظران شدند، امروز چنین امر مهمی میسرّ شده است یا خیر.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه  با بیان این که باید  نسبت به کاهش انگیزه تحصیلی در میان  برخی طلاب چاره اندیشی شود، به نقش کلیدی اساتید اشاره کرد و اظهارداشت: اساتید نقش اساسی و موتور محرّک این ایجاد انگیزه هستند و استاد می تواند در نقش یک مربی عواملی که باعث این کاهش انگیزه شده است را برطرف و ترمیم نمایند.

آیت الله مروی تصریح کرد: راحت طلبی، مشکلات معیشتی، الگوهای کاذب از جمله عوامل این کاهش انگیزه میان طلاب می باشد که اساتید می تواند با هدایت و راهبری خود ایجاد انگیزه کنند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به طرح ۲۰۵۰ آموزش در کشور ژاپن گفت: دولت ژاپن در این طرح که دارای یک متمم نیز می باشد آورده است، اگر می خواهید در مناسبات علمی و علم آموزی موفق باشید، مباحثه علمی را ترک نکنید و نسبت به آن نگاه جدی داشته باشید.

وی ادامه داد: ما وظیفه داریم به عنوان متولیان امر حوزه های علمیه نسبت به احیا، تقویت و انگیزه بخشی میان طلاب به سلف صالح خود برگردیم و سنت های حوزه را ضمن حفظ و صیانت از شیوه های نوین نیز بهره گیری کنیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: باید تلاش کنیم سنت های حوزه را در عرصه های آموزش، پژوهش را احیا کنیم. حوزه دارای پشتوانه عمیق و قوی نظری است باید این سنن را خوب دریابیم و ارائه کنیم و اساتید بهترین نقش را می توانند در این خصوص ایفا کنند.