A A A

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله جواد مروی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی اساتید مشاور علمی مراکز هدایت تربیتی سطوح عالی  و خارج حوزه که در مدرسه عالی دارالشفاء در قم برگزار شد، گفت:نظام خاصی برساختار حوزه های علمیه حاکم  است و این نظام رهاورد تجربه هزار ساله بوده که امروز می توانیم با ابداع و ابتکار مزیت ها را استخراج و ارتقاء بخشیده و به طرف کارآمدی بیشتر گام برداریم.

عضو شورای عالی حوزه افزود: یکی از مزیت های مهم ارتباط وسیع و اشراف علمی و تربیتی اساتید با شاگرد بوده است. این قدر این اشراف در حوزه های علمیه شیعه قوی بوده که شخصیت هایی مانند سید مرتضی حتی در سفرها، سعی می کرده شاگردان را همراه خود ببرد.

وی افزود: مرحوم علامه حلی از کسانی است که شاگردان او همراهش بودند و ایشان اشراف علمی و تربیتی به آنها داشته است. این اشراف علمی تربیتی از سوی استاد بر شاگرد سبب رشد علمی و تربیتی حوزه شده است و از سنت های گذشته این بود که شاگرد قبل از این که وارد کلاس شود، از استاد اجازه می گرفت و خود را تحت اشراف علمی استاد قرار می داد.

آیت الله مروی گفت: یکی از اسباب رشد علمی حوزه توجه به همین اشراف علمی استاد بر شاگرد بوده است. اگر چه شرایط امروز حوزه با گذشته فرق کرده، ولی این وسیع بودن حوزه ها دلیل بر عدم اشراف استاد بر طلبه نمی شود.

عضو شورای عالی حوزه افزود: این طرح از برنامه های خوب حوزه است و از هر لحاظ باید مورد توجه باشد و لازم است تلاش شود با رفع نواقص، روز به روز کامل گردد تا طلاب استفاده بهتر از این طرح داشته باشند.

وی با اشاره به آسیب های موجود در بین طلاب و حوزویان و خواستار رفع آن از سوی اساتید شد و افزود: آسیب اول در ارتباط با انگیزه ها است. باید مسئله کاهش انگیزه های تحصیلی در بین طلاب را جدی گرفت. باید بدانیم موتور محرک طلاب برای موفقیت، انگیزه است. اگر انگیزه نباشد، طلبه تمایل به تحصیل نخواهد داشت؛امر، بخشی در ارتباط با مدیران حوزه و بخشی مربوط به اساتید است. باید همه برای ایجاد انگیزه تلاش کنند.

آیت الله مروی با بیان این که باید کارآمدی دروس را برای طلبه تبیین کرد، افزود: لازم است نسبت به تبیین کارآمدی دروس حوزه سرمایه گذاری شود و تلاش کرد این مسئله به زودی در حوزه رفع گردد.مسئله و آسیب دیگر شناسایی نواقص و ضعف ادبیات طلاب از سوی اساتید است.

این استاد حوزه ادامه داد: بر این باوریم ادبیات هم از دروس بالینی حوزه است. طلبه باید بداند با ضعف در ادبیات نمی توان هیچ کار فقهی و علمی انجام داد.

آیت الله مروی گفت: باید تلاش کرد این ضعف در مدارس علمیه نباشد، اساتید به این ضعف ها در طرح هدایت علمی توجه کنند و برای رفع آن قدم بردارند.

عضو شورای عالی حوزه، بحث مهارت افزایی، تعلیم و آشنایی با اصول پژوهش را از دیگر مسائل برشمرد و بیان داشت: آشنا نبودن با این بحث، خسارت در حوزه را دو چندان خواهد کرد. در این رابطه بر بعضی از شروح دروس نقدهای جدی وارد است، چرا که مؤلف و پژوهشگر خوب و قوی نبوده و برای همین نتوانسته شرح خوبی بنویسد.

وی افزود: نقش استاد آشنا کردن طلاب با مسائل و اصول پژوهش، تحقیق و ... است.