A A A

اعضای کمیسیون تخصصی آموزش شورای عالی حوزه علمیه خراسان با آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله در منزل ایشان دیدار کردند.

در این دیدار که با محوریت معرفی طرح "نظام جامع آموزش حوزه علمیه خراسان" انجام شد، ابعاد مختلف این طرح در سطح مطالعات راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی مورد اشاره قرار گرفت و آیة حاج شیخ جواد مروی نکاتی نسبت به اهمیت و جایگاه مطالعات راهبردی و لزوم واقع‌نگری و پرهیز از آرمان گرایی بیان فرمودند.

(1402.03.03)