A A A

آیت الله مروی

حضرت استاد مروی در درس خارج فقه، قبل از اطلاع از رحلت والد مکرمشان نکات مهمی را بیان کردند، و به تلاش‌های علمی و معنوی افرادی مانند مرحوم رضا داودی و مرحوم علامه عسگری و والد مکرمشان (بدون ذکر نام) مثال زدند و فرمودند خداوند اینچنین، حجت را بر انسان تمام می‌کند.

عناوین بیانات مطالب استاد:

گاهی خداوند صحنه‌هایی را در مرئی و منظر انسان قرار می‌دهد که می‌خواهد حجت را بر ما تمام کند.

در ادامه استاد مثال زدند به مرحوم رضا داودی از طلبه‌های اهل تلاش و توجه به امام زمان که امسال در آغاز ازدواجشان آمدند برای رسائل و مکاسب قم و ابتدای دهه محرم در تبلیغ در مناطق اهل سنت بر اثر عارضه‌ای از دنیا رفتند. چند نکته از کیفیت تلاش ایشان.

همچنین مثال زدند به تلاشهای مرحوم علامه عسگری که با زحمت و استفاده از کپسول اکسیژن، خودشان را به جمع چند نفره شیعه در مدینه میرساندند و وقتی میگفتیم خودتان را به زحمت نیاندازید میگفتند جواب حضرت زهرا را چه بدهم.

بعد از تلاشهای پدرشان در مسیر کسب علوم اهل بیت مطلبی نقل کردند که برای خریدن یک جلد کتاب حاج آقا رضا همدانی کوزه شیره انگور که هدیه داده شده بود را بدون ذره‌ای استفاده دادند با اینکه مدتی غذای خاصی نخورده بودند و وقتی کتاب را با آن کوزه معاوضه کردند قبل رسیدن به مدرسه در کوچه از شدت بی حالی و ضعف بر زمین افتادند.

دیروز مشهد نائب الزیاره بودم حال پدرم خوب نیست دکترهای مختلف آوردیم و اصرار کردم که مشهد بمانم یکی دو روز پدرم گفتند جواب امام زمان را چه می‌دهی گفتم بگذارید برای دل خودم بمانم گفتند باید مشغول درست باشی.

حضرت استاد علاقه فوق العاده‌ای به مرحوم پدرشان داشتند و بسیار در تکریم و توجه به ایشان تلاش می‌نمودند. بعد از همین صحبتها و بیرون آمدن استاد از کلاس درس، از رحلت پدر بزرگوارشان مطلع شدند.

برای بهره‌مندی از مبسوط سخنان استاد، فایل صوتی ارائه شده است.