A A A

آیة الله حاج شیخ جواد مروی در پایان درس خارج فقه چهارشنبه، 19 بهمن 1401 ضمن اشاره به قسمت اندکی از دست‌آوردهای فراوان انقلاب اسلامی در أبعاد مختلف، بر لزوم آسیب‌شناسی این نهضت تأکید فرمودند.