A A A

غربی ها بزرگترین تبلیغ را ضد اسلام اصیل به راه انداخته اند / سنت های سلف صالح حفظ شود

آیة الله حاج شیخ جواد مروی با تاکید بر ضرورت توجه به سنت های سلف صالح حوزه، گفت: عظیم ترین تبلیغ را در جهان غرب ضد اسلام اصیل و تفکر اهل بیت(ع) به راه انداخته اند که البته نتیجه ای عکس آنچه مدنظرشان بوده، حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت الله شیخ جواد مروی، عضو محترم شواری عالی حوزه‌های علمیه در چهارمین اجلاس کمیسیون های تخصصی شورای عالی حوزه علمیه خراسان، که در بستم اسفند ماه 1399 در محل مدرسه علمیه عالی نواب مشهد با اشاره به اینکه باید جایگاه امروز تفکر شیعی و پیش بینی برای آینده این اندیشه و نقش حوزه علمیه را در این مقام، دید، گفت: عظیم ترین تبلیغ را در جهان غرب ضد اسلام اصیل و تفکر اهل بیت(ع) به راه انداخته اند که البته نتیجه ای عکس آنچه مدنظرشان بوده، حاصل شده است.

وی با بیان اینکه امروز تفکر تشیع و اسلام اصیل در همه دنیا به ویژه اروپا و آمریکا موج می زند، ابراز کرد: فردا برای اسلام اصیل و مکتب بزرگ تشیع روشن است و این حرکت ها مدیون حوزه علمیه می باشد. اگر این مکتب بخواهد حرکت خود را گسترده تر کند به قوت علمی، پژوهشی و تهذیبی حوزه علمیه نیاز دارد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تقدیر از تضارب آرا و تبادل افکار برای برنامه ریزی در حوزه علمیه، این مسئله را بسیار ارزشمند دانست و گفت: در این راستا باید با دقت و تیزبینی همراه با صداقت و دلسوزی نسبت به رفع کاستی ها کوشید.

وی، حفظ و تحکیم ارزش ها و سنت های سلف صالح را مورد تاکید جدی قرار داد و بی توجهی به آن را خسارت مهم به حوزه های علمیه برشمرد و نگرانی برای انقطاع نسل کنونی با سنت های سلف صالح را گوشزد کرد.

آیت الله مروی با بیان اینکه به ثمر نشستن علمیت، معنویت و تهذیب حوزه های علمیه در گذشته به خاطر این سنت هاست، ابراز کرد: دستگیری اساتید از طلاب در گذشته و ارتباط آنان را باید مدنظر قرار داد زیرا این نوع ارتباط، شاگرد پروری می کند.

وی با تاکید بر مسئله پژوهش، گفت: سیاستگذاری دقیق در این عرصه، کسب مهارت ها، توجه به اصول تحقیق، گسترش آن، تربیت محقق و... از مسائل جدی است که باید نخبگان حوزه ورود داشته باشند، زیرا اگر پژوهش محکم و با اصول نباشد، فاجعه است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، نظام ارزیابی قوی و دقیق را از سوی سیاستگذاران نکته دیگر خواند و اظهار کرد: با توجه به گستردگی امروز باید اولا سیاست ها درست تبیین و نیروهای سیاستگذار با قدرت تحلیل، تبیین و ارائه راهکار به ارزیابی بپردازند و الاّ گستردگی باعث ایجاد خلاءهایی می شود.